HORECA  DE

Deze Gouden Pier kloeffe is een ambachtelijk gebrouwen bier naar het origineel recept van:

"De orde van Pier Kloeffe"

in de traditie van het rijk vissersverleden van De Panne.

Pier Kloeffe, wel eigenlijk heette hij Petrus Decreton.
Er wordt verteld dat de familie Decreton van adel was en afkomstig zijn uit Picardi‘.

Tijdens een oorlog zou de familie naar Belgi‘ gevlucht zijn, en vanuit het binnenland bereikten ze de kust waar ze vissers werden. Maar Pier was gene gewone ... NŽŽ-heeee ... dat is het minste wat je kan vertellen. Ooit was Pier eens bijna schatrijk geweest ... maar Pier zou Pier niet zijn als er toen iets grondig misging. En wat was er dan gebeurd ... ?

Wel, volgens de vertellingen was Pier een erfgenaam van iemand uit het Brugse Groot Begijnhof.
En toen deze persoon stervende was zou Pier daar een erfenis van krijgen. Hij moest dus met de trein naar Brugge. Maar 's avonds kwam hij dronken thuis. Hij had het niet aangedurfd om naar Brugge te reizen en had dan maar al zijn treingeld opgedronken ... ! Pier moest toen opnieuw naar Brugge reizen ... maar toen waren de begijnen hem reeds te snel af. Ze hielden het hoofd van de stervende vast,deden hem 'ja''knikken toen de notaris vroeg of de erfenis naar het Begijnhof mocht gaan, en zodoende kwam Pier voor de tweede keer met lege handen thuis ...

Maar Pier treurde niet lang ... Op het strand van De Panne leerde Pier Kloeffe een echte vriend kennen, Louis van de Eynde. Die was kunstprofessor in Schaarbeek en had een verblijf in De Panne. De kunstenaar ging dikwijls bij het vissersgezin op bezoek. En Pier, met zijn typisch vissersgezicht, heeft vele malen geposeerd voor Louis' werken.
Van de Eynde maakte ooit een beeldje van Pier van 30cm.

Het gemeentebestuur liet het vergroten tot op mansgrootte, en plaatste het op een duin aan het strand van De Panne. En zo kan Pier Kloeffe tot in de eeuwigheid blijven turen over zijn strand ... en zijn zee.

PIER KLOEFFE " nen echte visscher "
Werd geboren in 1853 en overleed in 1939.

bier
details
decobalk
details1